Informacje dla Uczestników

 

1. REJSY w CHORWACJI

2. TRANSPORT AUTOKAROWY do CHORWACJI

3. TRANSPORT LOTNICZY do CHORWACJI

4. DOJAZD WASNY do CHORWACJI

 

Rejs morski to wspaniaa przygoda i forma wypoczynku, lecz by przyjecha z miymi wspomnieniami naley minimalnie przygotowa si do odbycia takiego rejsu. Poniej przedstawiamy informacje, które uatwi takie przygotowania i sprawi, e na pewno wrócicie Pastwo zadowoleni.
 
 
 
1. REJSY w CHORWACJI
 
Oferowane przez nas rejsy zostay przygotowane równie z myl o tych z Pastwa, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z eglarstwem.
 
Nie wymagamy dowiadczenia eglarskiego, wiedzy, umiejtnoci, ani tym bardziej patentu.
 
Podczas takiego rejsu wszystkimi sprawami zwizanymi z prowadzeniem jachtu zajmuje si Kapitan Jachtu z minimaln pomoc zaogi, czyli wanie Pastwa :-)
 
W ramach obowizków jachtowych trzeba bdzie np. poda lin (tzw. mooring) i chroni burty jachtu przy pomocy tzw. odbijaczy.
  
Oczywicie kady z Uczestników rejsu bdzie mie moliwo samodzielnego poprowadzenia jachtu (za wyjtkiem manewrów w porcie), jak te stawiania agli czy pomocy w innych czynnociach eglarskich.
 
Kapitan Jachtu zaopiekuje si Pastwem, przeprowadzi podstawowe szkolenie z obsugi instalacji jachtowych, udzieli wszelkich niezbdnych informacji i bdzie czuwa nad bezpieczestwem Uczestników rejsu.
 
Podczas rejsu umoliwimy Pastwu zdobycie bd uzupenienie wiedzy eglarskiej, jak równie “wypywanie” godzin wymaganych do kolejnych stopni eglarskich.
 
Jachty wyposaone s we wszelkie niezbdne i wymagane przez prawo rodki ratunkowe, a fachowo i poziom wyszkolenia naszych skiperów (kapitanów) gwarantuj bezpieczestwo podczas rejsu.
 
W Chorwacji choroba morska praktycznie nie wystpuje.
 
Pozostae informacje znajd Pastwo w opisie kadego rejsu z naszej oferty.
 
  
2. TRANSPORT AUTOKAROWY do CHORWACJI
 
W przypadku rejsów w Chorwacji transport realizowany jest luksusowymi autokarami renomowanej firmy Retman (klimatyzacja, TV, WC) z Warszawy, Wrocawia i Katowic. Pragniemy podkreli, e transport odbywa si na warunkach okrelonych przez przewonika.
 
Oferujemy moliwo wykupienia transportu w obydwie strony w cenie od 444,00 z w przypadku dokonaniu zapisu na rejs na 45 dni przed rozpoczciem rejsu.
 
Szczegóowe informacje nt. godzin wyjazdu i powrotu podane s kadorazowo w Programie Rejsu stanowicym cz opisu kadego rejsu z naszej oferty.
 
 
 
3. TRANSPORT LOTNICZY
 
Oferujemy równie BILETY LOTNICZE na loty z Warszawy do Splitu i zapewniamy transfer (patny dodatkowo) z lotniska do mariny (i z powrotem).
 
W przypadku zainteresowania t form transportu prosimy o zaznaczenie tego faktu w formularzu zgoszeniowym (w uwagach) ew. o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 
 
 
4. DOJAZD WASNY
 
Na wszystkie rejsy w Chorwacji istnieje moliwo dojazdu we wasnym zakresie, w porcie jachtowym mona zostawi samochód na parkingu (niestrzeonym). Koszt tygodniowego postoju to  okoo 70 euro w Marinie Mandalina i 70 euro w Marinie w Trogirze..
 
W przypadku wybrania takiej formy transportu prosimy zwróci uwag na godziny zaokrtowania i wyokrtowania podane w Programie Rejsu. Zgodnie z Warunkami Uczestnictwa obowizkiem Uczestnika rejsu jest terminowe stawienie si w porcie jachtowym w dniu rozpoczcia rejsu.